Bogbladsstek gris rå = 140 kcal per 100g

Hitta livsmedel