Höns med skinn = 265 kcal per 100g

Hitta livsmedel