Lättmargarin med växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv = 325 kcal per 100g

En portion väger ca 5g och ger 20kcal

Hitta livsmedel