Löksoppa fransk pulver tillagad med vatten = 30 kcal per 100g

En portion väger ca 250g och ger 65kcal

Hitta livsmedel