Öring svensk älvöring = 120 kcal per 100g

Hitta livsmedel