Rökt påläggskorv fett 34% ospec = 385 kcal per 100g

Hitta livsmedel