Salami svensk fett ca 33% = 355 kcal per 100g

Hitta livsmedel