Skinka ytterlår gris = 125 kcal per 100g

Hitta livsmedel